Om ÖBM AB

Om företaget

ÖBM AB är beläget i Själevad ca1mil söder om Örnsköldsvik och har idag två anställda som verkar inom mark och anläggning, med bred kunskap och erfarenhet inom dränering, fuktskydd och enskilda avlopp. 

Företaget grundades 2012 av Staffan Jonsson och ombildades till ett aktiebolag 2016. Vi sätter kvalité och hållbarhet i första hand och utbildar oss löpande för att vara ständigt uppdaterad med det lösningar och produkter som följer en hållbar utveckling. Vi är certifierade enligt Säkergrund samt Isocert 2.